ДИСКРЕТНА МОДЕЛЬ БАЗОВИХ ГРУП ОПЕРАЦІЙ ПЕРЕСТАНОВОК КЕРОВАНИХ ІНФОРМАЦІЄЮ ДЛЯ КРИПТОПЕРЕТВОРЕННЯ

Авторы

  • Т.В. Миронюк Черкаський державний технологічний університет
  • Є.В. Ланських Черкаський державний технологічний університет

Ключевые слова:

базова операція, група базових операцій перестановок керована інформацією, дискретна модель, мінімізація операцій, синтез базових операцій, узагальнена дискретну модель базових груп операцій

Аннотация

Криптографічні примітиви мають більш складну структуру, ніж операції для криптоперетворення такі, як додавання за модулем, зсув, перестановка, підстановка та інші. Виявлення нових операцій, здатних для ефективного криптоперетворення, дозволяє вдосконалити криптопримітиви. Вирішення даної задачі знаходиться на межі криптографії, теорії алгоритмів та алгебри логіки.

Виходячи з цього, можна стверджувати, що отримання нових трьохрозрядних операцій перестановок, керованих інформацією може надати нові можливості для розробки нових операцій для криптоперетворення та вдосконалення криптопримітивів.

Задача розробки загальної дискретної моделі отримання базових груп операцій перестановок керованих інформацією на основі мінімізації функцій є актуальною.

Мета роботи – отримання дискретної моделі базових груп операцій перестановок керованих інформацією для криптографічного перетворення.

Методи дослідження - алгебра логіки та булева алгебра.

Основна задача, якій присвячена дана робота, полягає у проведені мінімізації базових операцій та отримані аналітичних залежностей базових операцій на основі першої групи базових операцій криптографічного перетворення. 

В результаті мінімізації було визначено модель прямих та обернених базових операцій. Отримано узагальнену дискретну модель базових груп операцій для кодування та декодування інформації.

На основі проведених розрахунків було визначено суть методу синтезу базових операцій криптографічного перетворення, результатом якого є визначені 384 операції криптографічного перетворення для трьохрозрядних елементарних функцій.

Биографии авторов

Т.В. Миронюк, Черкаський державний технологічний університет

старший викладач

Є.В. Ланських, Черкаський державний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Библиографические ссылки

Vera Babenko Olga Melnyk Ruslan Melnik.(2013). Classification of three digit basic functions for cryptographic transformation of information // Security of Information, (1(19)), pp. 56-59. (in Ukr.).

S.V. Rudnytskyy. (2012). The cryptographic transformation of information based of three digit logical functions / S.V. Rudnytskyy, R.P Melnyk, O. V. Veretelnyk // Vector Science Togliatti state-owned university, (4 (22)), - pp. 119-122.

Myronyuk T.V. Synthesis permutations of elementary functions controlled by the information / T.V. Myronyuk, O.H. Melnyk // Conference proceedings of II International Scaintifical-Practical Conference “Information Technologies in Education, Science and Technology” (ITEST-2014): Cherkasy, April 24-26, 2014, - 2 volumes.- Cherkasy: ChSTU, 2014. – pp. 147148. (in Ukr.).

Rudnytskyy V., Melnyk O., Scherbyna V., Myronyuk T. Synthesis of elementary transposition functions controlled by information // Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 2014, vol. 20, issue 3, p. 242-247. (in Ukr.).

The cryptographic coding: сollective monograph / Ed. V.N. Rudnicki, V.Y.Milchevich. - Kharkov: Publishing house "Schedraya usadba plus", 2014. – 240 pp. (in Rus.)

Myronyuk T.V. Definition of elementary operations of core group permutations which is managed by information / T.V. Myronyuk // Visnyk Cherkaskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitety. 2016. No. 2. P. 100-105. (Ukr)

Загрузки

Опубликован

2021-04-05