ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ДОДАВАННЯ ЗА МОДУЛЕМ

Авторы

  • В.Г. Бабенко Черкаський державний технологічний університет
  • Н.В. Лада Черкаський державний технологічний університет

Ключевые слова:

технологія, дослідження, операція додавання за модулем два, перестановка, криптографічне перетворення, модифікована операція

Аннотация

В статті запропоновано підхід щодо модифікації операції додавання за модулем два на основі перестановок результатів їх виконання та технологію їх дослідження.

Об’єкт дослідження – операції додавання за модулем два придатні для використання при криптографічному перетворенні.

Метою даної роботи є розробка технології дослідження модифікації операції додавання за модулем два з точністю до перестановки операндів та результатів її виконання.

Метод дослідження – моделювання операцій прямого і оберненого криптоперетворення інформації на основі повного перебору з послідуючим формальним описом для встановлення взаємозв’язків за рахунок використання теорії графів.

В даній статті досліджено чотири модифікації операції додавання за модулем два з точністю до перестановки операндів. Запропоновано спосіб отримання чотирьох модифікацій операції з точністю до перестановки результатів її виконання на основі кожної з модифікації операції додавання за модулем два з точністю до перестановки операндів.

Встановлено, що повну множину модифікацій операцій з точністю до перестановки результатів виконання операції можна побудувати на основі будь-якої модифікації операції з точністю до перестановки операндів за допомогою використання трьох попарних перестановок.

Биографии авторов

В.Г. Бабенко, Черкаський державний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Н.В. Лада, Черкаський державний технологічний університет

асистент

Библиографические ссылки

Babenko V.G., Lada N.V., Lada S.V. (2014). Synthesis and analysis micro-operations for cryptographic transformation. Proceedings of the Second International abstracts of scientific and technical conference “Problems of informatization”. Cherkassy, Tolyatti. 25-26 November 2014. P. 9-10. (Ukr)

Babenko V.G., Lada N.V. (2014). Synthesis and analysis of cryptographic operations addition modulo two. Information processing systems. No. (2(118)). P. 116-118. (Ukr)

Babenko V.G., Lada N.V. (2014). Research set addition cryptographic operations. Proceedings of the Second International abstracts of scientific-practical conference “Information Technology in Education, Science and Technology”. Cherkassy. 24-26 April 2014. Vol. 1. P. 135-136. (Ukr)

Babenko V.G., Lada N.V., Lada S.V. (2014). Analysis of set of operations synthesized on the basis of the addition modulo two. Proceedings of the Fifth International abstracts of scientific-practical conference “Methods and means of coding, compression and protection information”. 19-21 April 2016. Vinnytsia. P. 54-57. (Ukr)

Babenko V.G., Lada N.V., Lada S.V. (2016). Research the relationship between the operations in matrix models of cryptographic transformation. Vysnyk ChDTU. No. 1. P. 5-11. (Ukr)

Загрузки

Опубликован

2021-04-05