ПРОБЛЕМАТИКА ВІДОБРАЖЕННЯ РІВНЯННЯ РУХУ ЦЕНТРУ МАС ЛІТАКА В ПРОЕКЦІЯХ НА ОСІ ТРАЄКТОРНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ

Авторы

  • І.В. Мірошниченко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
  • К.А. Ніколаєва Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Ключевые слова:

статистичний аналіз літних даних, розрахунок оптимальної траєкторії

Аннотация

В статті запропоновано підхід, що до використання розвиненого апарата теоретичних та експериментальних досліджень складних фізичних явищ, потужних обчислювальних засобів та методів чисельного рішення різноманітних завдань по визначенню аеродинамічних характеристик літальних апаратів, їх літних даних, пошуку їх оптимальних параметрів і режимів польоту.

Об'єкт дослідження – траєкторія космічних літальних апаратів і авіаційних літальних апаратів. 53 ВЫПУСК 1(1) 2021

Мета роботи – розрахунок оптимальної траєкторії та визначення параметрів і режимів польоту.

Метод дослідження – статистичний аналіз літних даних, оптимальних параметрів і режимів польоту.

Динаміка польоту літака, або аеромеханіка, є науковою дисципліною, яка розглядає питання, пов'язані з дослідженням траєкторій руху літака, його стійкості і керованості. Дана програмна система спирається на основні положення теоретичної механіки, аеродинаміки, теорії автоматичного управління та інших дисциплін . Зважаючи на велику складність завдання дослідження руху літака зазвичай вирішується в два етапи. На першому етапі літак розглядається як керована матеріальна точка з масою, рівною масі літака, яка здійснює рух під дією сил, прикладених до всього літака. Це дозволяє розраховувати траєкторію і вивчити різні режими польоту літака (горизонтальний політ, набір висоти, зниження, зліт, посадку, маневри та інше).

На цьому етапі визначаються льотнотехнічні характеристики літака: діапазони висот і швидкостей, в яких можливий безпечний політ літака з урахуванням обмеження допустимих режимів польоту; дальність і тривалість польоту; маневрені характеристики; злітнопосадочні характеристики. На другому етапі літак розглядається як матеріальне тіло, що рухається під дією моментів сил, прикладених до літака. На цьому етапі визначаються моменти, що діють на літак; характеристики його стійкості і керованості; досліджуються питання забезпечення стійкості і керованості літака [1].

Результати статті можуть бути упроваджені у моделюванні у галузі авіації та космонавтики.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – пошук оптимальної траєкторії. 

Биография автора

І.В. Мірошниченко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Старший викладач

Библиографические ссылки

Aronin G. S. Praktikal aerodynamics. –Voyenizdat, 1962 – 120s.

Aronin G. S., Stepanov N. N. Praktikalaerodynamics and dynamics of flight of aircraft. – VVKA, 1964 – 312s.

Balkin V. L., Lazarev Y. N. Dinamik offlight of the plane. Calculation of trajectories and flight characteristics. – Samara, 2011 – 56s.

V. N Mednikov Flight properties andpiloting of the plane in the established flight. – VVA, 1970 – 220s.

V. N Mednikov Flight properties andpiloting of the plane at take off and landing. – VVA, 1970 – 316s.

Miroshnichenko I. V., Saryboga A.V Thesoftware application modeling trajectories considering stabilization and guidance of aircraft - Coll. Science. Ave .: State Economic Security: strategy, energy, information technologies "Nedinski reading - 2015" (ed. S.O.Luk'yanenko, N.V.Karayevoyi). - Kyiv: Publishing company "Yurko Liubchenko", 2015. - P. 149-156.

Miroshnichenko I. V., Saryboga A.V The software application modeling trajectories considering stabilization and guidance of aircraft - II Scientific-Practical Conference of Young Scientists distance and professionals with software development "Modern aspects of software development" - m. Kyiv, 2015-C. 22-25

Загрузки

Опубликован

2021-04-05