СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ПЕРЕДАЧІ КЛЮЧОВОГО ЕЛЕМЕНТУ СТЕГОКОНТЕЙНЕРА

Авторы

  • В.М. Зажома Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
  • С.Г. Козловська Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Ключевые слова:

стеганографічний метод, приховування інформації, алгоритм вбудовування, ключовий елемент, завадостійке кодування, інформаційне резервування

Аннотация

Стеганографію сьогодні найчастіше використовують не для заміни криптографії, а для її доповнення. Так як, на відміну від криптографії, яка приховує вміст секретного повідомлення, стеганографія приховує саме його існування, то приховування повідомлення методами стеганографії значно знижує ймовірність виявлення самого факту передачі повідомлення. А якщо це повідомлення ще і зашифровано, то воно має ще один, додатковий, рівень захисту.

Отже, вдосконалення стеганографічних методів захисту інформації є актуальною задачею сучасних наукових досліджень.

Об’єкт дослідження – методи підвищення надійності та достовірності передачі стеганоповідомлення.

Метою даної роботи є розробка способу забезпечення гарантованої передачі ключового елементу стеганографічного контейнера на основі застосування завадостійкого кодування.

Задача, яка розглядається в даній роботі, полягає в розробці та реалізації способу застосування завадостійкого кодування для підвищення достовірності передачі ключового елементу стеганографічного контейнера при реалізації стеганографічного методу на основі використання випадково визначеного ключового елементу пустого контейнера, значення якого забезпечує вибір способу вбудовування повідомлення в контейнер. Показано, що запропонований спосіб використання кодів Хеммінга показує ефективні результати переважно лише при однократних помилках.

Биографии авторов

В.М. Зажома, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

начальник відділу персоналу

С.Г. Козловська, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

старший викладач

Библиографические ссылки

Smirnov, A.A. Methods and tools for computer steganography using complex discrete signals for protection of information in computer systems and networks. Monograph. Kyiv: publishing house “KOD”, 2012. 350p. (Ukr)

Babych, I.V., Palamarchuk, S.A., Palamarchuk, N.A., Ovsyannikov, V.V. Overview of steganographic methods of converting information in images. Information protection. 2012. No. 1. P. 18-24. (Ukr)

Stasyuk, O.I., Gnatyuk, S.O., Dovgych, N.I, Litosh, M.S. Modern steganographic methods of information protection. Information protection. 2011. No. 1. P. 1-7. (Ukr)

Babenko, V.G., Zazhoma, V.M., Nesterenko, O.B. The method of embedding steganographic messages based on key elements. Automated control systems and automation equipment. 2014. Vol. 168. P. 5358. (Ukr)

Petrov, V.P. Design of digital control systems. Moscow: Mashinostroenie, 1967. 459p. (Rus)

Matveevskiy V.R. The reliability of technical systems. Study Guide. Moscow-th-State Institute of Electronics and Mathematics. 2002. 113p. (Rus)

Загрузки

Опубликован

2021-04-05