УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ВОДИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КВАСУ

Авторы

  • О.С. Дулька Національний університет харчових технологій
  • В.Л. Прибильський Національний університет харчових технологій
  • С.І. Олійник Національний університет харчових технологій
  • А.М. Куц Національний університет харчових технологій
  • Т.О. Мудрак Національний університет харчових технологій

Ключевые слова:

хлібний квас, вода, водопідготовка, механічне фільтрування

Аннотация

У роботі показано актуальність удосконалення технології підготовки води для виробництва ферментованих напоїв шляхом застосування ефективних природних мінералів з адсорбційними, іонообмінними та окисно-відновними властивостями. Визначено ефективність застосування гірського кришталю, клиноптилоліту, активного вугілля для кондиціювання води при виробництві хлібного квасу.                                             

Доведено, що підготовлена вода, оброблена у послідовності клиноптилоліт, активне вугілля, гірський кришталь з швидкістю фільтрування 10 см3/хв. та готовий продукт мали найвищу органолептичну оцінку.

Биографии авторов

О.С. Дулька, Національний університет харчових технологій

аспірант

В.Л. Прибильський, Національний університет харчових технологій

доктор технічних наук, професор

С.І. Олійник, Національний університет харчових технологій

кандидат технічних наук

А.М. Куц, Національний університет харчових технологій

кандидат технічних наук, доцент

Т.О. Мудрак, Національний університет харчових технологій

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Библиографические ссылки

ТЕХНОЛОГІЯ безалкогольних напоїв : підруч. / В.Л. Прибильський, З.М. Романова, В.М. Сидор та ін.; за ред. докт. техн. наук, проф. В.Л. Прибильського. – К. : НУХТ, 2014. – 312с.

Інноваційні технології продуктів бродіння івиноробства: підруч. / С.В. Іванов, В.А. Домарецький, В.Л. Прибильський та ін. // За заг. ред. д-ра хім.. наук, проф. С.В. Іванова. – К.: НУХТ, 2012. – 487 с.

Орлова В.О. Водоочистні фільтри із зернистою засипкою / В.О. Орлова – Рівне: НУВГП, 2005. 163с.

Митченко, Т. Сегодня и завтра водоподготовки / Т. Митченко // Вода и водоочистные технологии. – 2015. – №4 (78) – С. 4 - 10.

Закарпатский цеоліт. – Режим доступу: http://www.dpzzz.com/ru/publications/11.html

Цеолиты – минерал XXI века. // Сантехника,отопление, кондиционирование, 2004. - № 4.- С. 5052.

Активне вугілля у водоготуванні для виготовлення напоїв / С. І. Олійник, В. Л. Прибильський, А. М. Куц та ін. // Харчова наука та технологія. – 2014. - № 3(28). – С. 36–42.

Granular Activated Carbon (GAC) – Режим доступу: http://www.usbr.gov/pmts/water/publications/reportpdfs/Primer%20Files/07%20-20Granular%20Activated%20 Carbon.pdf

DeSilva F. Activated carbon filtration// WaterQuality Products Magazine. – 2000. – № 1. – P. 1–20.

Tokuno S. Granular Activated Carbon Filtration and Nitrification // Water Utilities Laboratory for the City of Corpus Christi Texas. – 2000. – № 12. – P. 1– 52.

Thiel P. Activated carbon vs anthracite as primary dual media filters – a pilot plant study/ P. Thiel, L. Zappia, P. Franzmann, B. Warton, M. Alessandrino,A. Heitz, P. Nolan, D. Scott, B. Hiller, D. Masters// 9thAnnual Water Industry Engineers and Operators Conference Bendigo Exhibition Centre 5 to 7 September. – 2006.– P. 8-14.

Baruth E. Water Treatment Plant Design //American Water Works Association, and American Society of Civil Engineers. Fourth ed. New York: McGraw – Hill Handbooks. – 2005. – P. 2–18.

Dvorak B.I. Drinking Water Treatment: Activated Carbon Filtration/ B.I. Dvorak, S.O. Skipton// Water Resource Management Drinking Water. – 2013. – № 11. – P. 1–12.

Howie E. Supplying adequate drinking water to the devikulam village/ E. Howie, R. McIntosh, W. McCumstie, C. Tan, A. Lederhose, J. Mahadik. // University of Queensland. – 2011. – P. 1–61.

Загрузки

Опубликован

2021-04-05